Sunumlar

Uluslararası Sözlü Sunumlar

 1. Baykaner MK, Tufan K,Doğulu F, Çivi S, Kardeş Ö, Çeviker N.Distribution of intrakranial tumors in childhood and adolescence: analysis of 165 cases. 3rd Shanghai İnternational Conference of Neurosurgery 3rd  Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology  Shanghai ,China, November 2003

 2. Abstract PR276: Sugammadex Given for the Reversal of Deep Rocuronium Induced Neuromuscular Blockade Under Sevoflurane Anesthesia in Infants: A Retrospective analysis. O Ozmete, C Bali, NB Ozyilkan, OY Cok, HE Eker, S Civi, A Aribogan Anesthesia & Analgesia 123 (3S_Suppl), 356

Ulusal  Sözlü Sunumlar

 1. Çivi S. Stent yardımı ile koil uygulanmış rüptüre anevrizmalı hastalarda uygulanan      ventrikülostomiye bağlı hemorajik komplikasyon riskinin belirlenmesi: 16 olgunun retrospektif incelenmesi. 30. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2016

 2. Çivi S, Emmez G, Dere ÜA, Börcek AÖ, Emmez H. Kronik konstrüktif siyatik sinir hasarı oluşturulmuş rat modellerinde Quercetinin etkisi. 30. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2016

 3. Çivi S, Durak MA, Yazar U. Nöroonkolojide Çoğul İntrakranial Kitleli Hastaya Yaklaşım (Metastaz, Multifokal Glioblastom, Enfeksiyon, Çoğul Menengiom). 25. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2012

Ulusal Poster Sunumları

 1. Tufan K, Kurt G, Doğulu F, Çivi S, Öztanır N, Baykaner K, Çeviker N. İmmünkompetan hastada epilepsi ile prezente olan toxoplazma ensefaliti. 18.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Mayıs 2004

 2. Çivi S, Çelik B, Aytar H, Aykol Ş. Başarısız bel cerrahisi sendromlu olguda spinal nörositimülatör kullanımı. 19.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Mayıs 2005

 3. Öztanır N, Emmez H, Çivi S, Vural Ç, Doğulu F, Baykaner MK. Primer ekstraserebral nöroblastom’un leptomeningeal metastazı. 20. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi Antalya, Mayıs  2006

 4. Çivi S, Durdag E, Börcek AÖ, Aydıncak Ö, Kaymaz M. Erişkinde metastatic beyin tümörunu taklit eden Citrobacter Freundii absesi: Vaka sunumu. 21. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2007

 5. Aydın C, Kale A, Çivi S, Emmez H, Kaymaz AM, Doğan H. Kranial menenjiomaya tumor metastazı: Olgu sunumu.  22. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan  2008

 6. Durdag E, Çivi S, Emmez H, Kurt G, Kaymaz M, Doğulu F, Aykol Ş, Paşaoğlu A, Çeviker N. Spinal tümörlerdeki 2002-2007 yılları deneyimlerimiz. 22. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan  2008

 7. Çivi S, Süner  Hİ, Kurt G, Kaymaz M, Doğulu F, Aykol Ş, Paşaoğlu A, Çeviker N. Serebral apseler: 10 olgu analizi. . 22. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan  2008

 8. Kale A, Aydın C, Çivi S, Emmez H, Kaymaz M. Erişkin bir hastada pontoserebellar yerleşimli PNET: Olgu sunumu. 22. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan  2008

 9. Emmez H, Börcek AÖ, Kaymaz M, Kaymaz F, Durdağ E, Çivi S, Gülbahar Ö, Aykol Ş, Paşaoğlu A. Gabapentinin deneysel spinal kord hasarındaki nöroprotektif etkisi. 24. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2008

 10. Okutan Ö, Işık S, Şentürk S, Saygılı B, Çivi S. C1-C2 Stabilizasyonda atlantoaksiyal fibula greft uygulaması. 26. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2012

 11. Çivi S, Okutan M Ö, Beşkonaklı E . Nadir görülen anterior parsiyel üst torakal korpektomi Olgusu. Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi,Antalya, Nisan 2013.

 12. Çivi S, Okutan M Ö, Beşkonaklı E .Gece siyataljisi ile seyreden perinöral kist olgusu. Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2013.

 13. Çivi S, Aytar MH, Borcek AO, Kaymaz FF, Aykol S. End-to-Side Bridging Anastomosis of a Sensory Nerve to a Motor Nerve: a New Experimental  Model. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2015.

 14. Aytar MH, Çivi S, Kaymaz M, Ergün E, Kaymaz FF, Paşaoğlu A. The Effect of Quetiapine on Treatment of Experimental Acute Spinal Cord Injury.Türk  Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2015.

 15. Borcek AO, Civi S, Ocal O, Gülbahar Ö. Effects of Tnf-α Blocker Adalımubab ın Experımental Spınal Cord Injury. Türk  Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2015.

 16. Çivi S, Okutan M Ö, Beşkonaklı E . Normal Basınçlı Hidrosefali ve Fahr Hastalığı Birlikteliği: Türk  Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2015.

 17. Çivi S, Özdemir Ü, Okutan M Ö, Beşkonaklı E. Yenidoğan döneminde ventriküloperitoneal şant cerrahisi sonrası skrotal migrasyon olmaksızın gelişen hidrosel olgusu: Türk  Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2015

 18. Çivi S, Okutan M Ö, Beşkonaklı E . Üst torakal vertebra metastazı ile prezente olan rektum adenokarsinomu olgusu. Türk  Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2015

 19. Süner Hİ, Tufan K, Kardeş Ö, Durdağ E, Çivi S. Serebellar Vermis yerleşimli Kavernom olgusunda postoperatif geç dönemde izlenen Santral Pozisyonel Vertigo. Türk  Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2016

 20. Kardeş Ö, Aydemir F, Süner Hİ, Durdağ E, Çivi S, Tufan K,  Kayaselçuk F. Penil Anjiosarkom Beyin Metastazı; Olgu Sunumu. Türk  Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2016

 21. Kardeş Ö, Aydemir F, Süner Hİ, Hasbay B, Durdağ E, Çivi S.  Pontoserebellar Açı yerleşimli Menengioma’yı taklit eden Koroid Pleksus Papillomu; Olgu Sunumu. Türk  Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2016

 22. Süner Hİ, Andiç Ç, Tufan K, Durdağ E, Çivi S, Kardeş Ö,Altınörs MN.  Ender bir İntrakraniyal vasküler anomali; İnternal Karotid Arter Agenezisi. Türk  Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2016

 23. Kardeş Ö, Süner Hİ, Aydemir F, Durdağ E, Çivi S, Tufan K. Sinüzite bağlı nadir bir komplikasyon: Epidural Hematom. Türk  Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan 2016

 

Doktorunuza soru sormak ister misiniz?
Yorumlara göz atmak ister misiniz?