Beyin Tümörleri

Beyindeki normal hücrelerin anormalleşerek büyümesi sonucunda kötü huylu ve iyi huylu olarak kitleleşen yapılar beyin tümörleri olarak nitelendirilirler. Beyin tümörleri yeni doğan çocuklar dahil olmak üzere tüm yaş dönemlerinde görülürler. Orta yaş sonrası özellikle kanserli hastaların büyük bir bölümünde kanserin yayılması ile beyinde tümör ortaya çıkabilir. Meydana gelen kitle kafatası içi basıncının artmasına sebep olarak beyin üzerine baskı yapmaya başlar ve birtakım olumsuz belirtiler gösterir. Beyin tümörlerinin erkenden teşhis edilebilmesi çoğu kez hastanın hayatını ve yaşam kalitesini etkilemektedir Beyin, kafatası ile çevrilidir. Bu, tümörün büyürken normal beyin dokularına basınç uygulamaya başlaması demektir. Bu durum da beyin şişmesine neden olabilir. Bu nedenle  tümörün mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmesi çok önemlidir.

Bir tümör, beynin kendisinden kaynaklanmışsa birincil (primer)beyin tümörü olarak adlandırılır. Bazen kanser beyne akciğer veya göğüs gibi başka alanlardan yayılabilir. O zaman bu tip tümörler, ikincil (metastatik) beyin tümörü olarak adlandırılır. Diğer kanserlerle karşılaştırıldığında beyin tümörleri nispeten az görülmektedir; ancak yerleşimleri ve bazen agresif yapılarından ötürü tehlikeli oldukları düşünülmektedir.

Beyin Tümörlerinin Olası Belirtileri
Beyin tümörleri sıklıkla normal beyin dokusuna hücum eder veya baskı yaparlar ve belirtiler de o basınç nedeniyle ortaya çıkar. Beyin tümörünün yerleşim yerine göre kişide farklı tipte belirtiler oluşabilir.

 • Baş ağrısı, özellikle: Yakın zamanda başlayan yeni bir ağrı, devamlı bir ağrı, uyanınca daha kötü olan bir ağrı

 • Kusma, özellikle sabahları daha şiddetliyse

 • Kişilikte veya davranışta değişiklikler

 • Zihinsel becerilerde düşüş:

 • Hafıza kaybı

 • Yeni başlayan nöbetler

 • Görme problemleri (çift görüş, azalmış görüş)

 • Duyma kaybı

 • Bir vücut alanında his azalması veya güçsüzlük

 • Konuşma zorlukları

 • Koordinasyonda azalma, sarsaklık

 • Güçsüzlük, uyuşukluk/rehavet, uyanıklığın azalması

 • Dil problemleri, yutma güçlüğü, hıçkırıklar

 • Bozulmuş koku duyusu

 • Menopozdan önce adet kanamalarının kesilmesi

 • Yüz felci

 • Kontrolsüz hareket

 • Gözkapağı düşmesi

 • Sersemlik/kafa karışıklığı, alışılmadık veya garip davranış

Beynin Fonksiyonel Coğrafyası
Beynin farklı alanları, farklı fonksiyonları kontrol eder. Beyin tümörünün belirtileri, etkilenen beyin alanına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Sol temporal lob: İşitme, görme, koku alma, anlayış, gördüğünü veya duyduğunu hatırlama, kelimeleri tanıma, kişilik, davranış ve cinsel davranış.

Beyin sapı: Nefes alıp verme, kalp hızı, sindirim, uyanıklık seviyesi, uyku, terleme, kan basıncı, vücut sıcaklığı ve denge.

Beyincik: Denge, duruş, kol ve bacakları kapsayan koordinasyon ve refleks hareketler için hafıza.

Sağ temporal lob: İşitme, koku alma, organize olma, görülen veya işitilene yoğunlaşma, müzikal tonların tanınması, müzik sesleri ve konuşma içermeyen bilgi (örneğin, çizimler). Uzun dönemli hafıza, kişilik, davranış ve cinsel davranış.

Oksipital lob: Görüleni ve görsel imgeleri net olarak yorumlama. Okuma ve yazma, cisimleri bulma, renkleri tanıma, kelimeleri tanıma, nesneleri çizme ve bir cismin hareket edip etmediğini anlama.

Parietal lob: Görme ve dokunma duyusu. Anlayış için farklı duyulardan giren verilerin düzenlenmesi, vücudun duysal kontrolü, yazı yazma, matematik ve dil. Vücudun pozisyonlanması, nesnelerin tutulması ve işitsel ve işitsel olmayan hafıza.

Frontal lob: Bilinçlilik ve dış uyaranlara cevaplar gibi yüksek zihinsel işlevler, kişilik. Yutma, salya, ses çıkarma, çiğneme, yüz ifadeleri ve eller, kollar, gövde, kalça, bacaklar ve ayaklar için motor koordinasyon.

Doktorunuza soru sormak ister misiniz?
Yorumlara göz atmak ister misiniz?